Dace Liberte Latvijas vēstniecības Lielbritānijā padomniece, konsulārās nodaļas vadītāja