Latvija, BREXIT un Latvijas pilsoņi konference Loughborough: EU Citizens’ Rights and Settled Status

27. aprīlī- Latvija, BREXIT un Latvijas pilsoņi konference Loughborough

Neatkarīgi no tā kā tieši norisināsies Brexit, un, vai vispār tas norisināsies,…